FAKE LIFE – SIMULACIJA ŽIVOTA

Predložena izložba vodi nas, kako naslov kaže, kroz analizu pojma koji je autor koristio kao radni naslov ovog projekta: Fake life – simulacija života i istražuje moguće kritičke i kreativne načine orijentacije u simulakrumu kojim smo u velikoj meri okruženi, kombinujući radove iz novije produkcije.

GRAFIKA KAO LIKOVNA PROVOKACIJA

Koncept izložbe u suštini je izvorna i reproduktivna grafika. Crtež je osnovna ideja i predložak za grafiku.

50 ZA 50 - ONI SU NAS UČILI

Zavod za zaštitu spomenika kulture u Pančevu i ove godine učestvuje u obeležavanju Dana evropske kulturne baštine, u okviru čega je planirano da se 23. septembra održi Konferencija Industrijsko i tehničko nasleđe – značaj, stanje i mogućnosti.

EKOLIBRIJUM

Lepota i raznovrsnost živih bića oduvek su bili inspiracija umetnicima. Ovom prilikom grupa umetnika okupila se oko ideje da obeleži Svetski dan zaštite životinja i time doprinese većoj naklonosti i odgovornosti, kao i svesti da nismo sami na planeti, već da je delimo s tim divnim stvorenjima.

TEKST 3.0

Šandor Laslo Šeberle rođen je u Pančevu, 1952. godine, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Podršku i posebnu pažnju dobio je od profesora Stojana Trumića i Ksenije Ilijević.

ZBLIŽAVANJA

Umjetnički izraz Irene Vuković nameće se kao neuobičajeni intelektualni izazov koji čini spoj grafičkog dizajna i slikarstva. Umjetnica je potpuno izmirila dva vida vizuelnog izraza štampajući svoje crteže nastale digitalnom tehnikom na slikarskim platnima.

Salon umetnosti Pančeva predstavlja važan umetnički događaj, nastao 1972. godine po ugledu na Oktobarski salon Beograda, revijalnu godišnju izložbu likovne umetnosti.

O nama

 

Vojvode Živojina Mišića 4

26101 Pančevo, Srbija

 

+381 (0)13 440 944

+381 (0)13 440 945

Vesti

Program