Ethno.com festival od 2013. godine pravi zaokret u programskom konceptu. Cilj festivala je da kroz koncerte, radionice, rezidencije umetnika i naučno-obrazovni program predstavi muziku iz celog sveta sa primarnim fokusom na stilovima Balkana, Bliskog Istoka, Afrike i Azije, kao i onim nastalim na nasleđu evropskih naroda.

Tradicionalna narodna muzika Srbije je uobličavana vekovima na kulturnom prostoru koji je zahvaljujući specifičnim geopolitičkim okolnostima neprekidno gravitirao između Istoka i Zapada.

Romi predstavljaju marginalizovanu etničku grupu koja je stolećima učestvovala u kreiranju i prenošenju pevačke i, u većoj meri, sviračke tradicionalne prakse u Srbiji.

Tema osmog festivala ETHNO.COM 2010. Panonski muzički dentitet(i) biće posvećena pitanjima određenja samosvojnosti muzičkih praksi pojedinih naroda koji žive na teritoriji Panonske nizije i stepenu njihovih uzajamnih prožimanja.

Tema sedmog ETHNO.COM festivala Žena u svetu etna - Žene u tradicionalnoj muzickoj kulturi Srbije usmerena je na razmatranje načina prezentovanja ženskog polnog identiteta u tradicionalnoj kulturi na ovim prostorima, u muzickim žanrovima nekadašnjeg i savremenog „etno sveta”.

ETHNO.COM 2008 sa tematskim naslovom Nova stara gradska pesma posvećen je raznovrsnim oblicima varoškog muziciranja koji su se tokom prošlih stoleća uobličavali na prostoru Balkana i Srbije.

ETHNO.COM 2007. posvećen je SVIRALI – drevnom instrumentu koji se i danas u raznim oblicima često koristi u tradicionalnim muzičkim stilovima širom sveta, a od koga su potekli mnogi instrumenti seoskog porekla kao što su frula, kaval, dvojnice ili gajde, ali i instrumenti fabričke izrade kao što su klarinet ili saksofon.

O nama

 

Vojvode Živojina Mišića 4

26101 Pančevo, Srbija

 

+381 (0)13 440 944

+381 (0)13 440 945

Vesti

Bilten

Budite obavešteni o najnovijim vestima i programu Kulturnog centra.