Centar za nove medije_kuda.org

Profil kolektiva_kuda.org

 

Centar za nove medije_kuda.org je nezavisna organizacija posvećena umetnosti, aktivizmu i politici. U okviru svojih programa, okuplja pre svega ljude otvorenog uma i duha: umetnike, teoretičare, medijske i društvene aktiviste, istraživače, kreatore politika i širu javnost.

Polje delovanja i istraživanja su umetnost, nove medijske tehnologije, savremene umetničke teorije i prakse, sa stalnom analogijom na društvene i političke implikacije. Sve aktivnosti Centra_kuda.org usmerene su ka emancipaciji društva kroz javne debate kao sredstva njihovog izražavanja, sticanja različitog znanja i veština. Akcije i projekti snažno su posvećeni javnom dijalogu i kreiranju kritičkog mišljenja u društvu.

Centar_kuda.org definisali bismo kao organizaciju koja kroz mrežno delovanje analizira i oblikuje društvo kao socijalnu skulpturu, kroz produkciju, edukaciju, afirmaciju progresivnih praksi, koprodukciju i ohrabrenje građana na udruživanje u oblasti samoorganizovanog delovanja i kritičkog mišljenja u društvu.

Centar_kuda.org trenutno razvija projekat Umetnička organizacija, koji se oslanja na ranije višegodišnje istraživanje o istorijskim umetničkim praksama nedavne istorije novosadske neoavangarde (Trajni čas umetnosti, Ontologija medijske umetnosti, itd.). Poseban fokus interesovanja i istraživanja usmeren je na analizu kroz propitivanje istorijskog nasleđa organizovanja i kolektivnog rada – o grupnom radu, o liderstvu, o ravnopravnosti i zajedničkim odlukama kolektiva itd.

www.kuda.org

 

Podelite na društvenim mrežama

O nama

 

Vojvode Živojina Mišića 4

26101 Pančevo, Srbija

 

+381 (0)13 440 944

+381 (0)13 440 945

Vesti

Program