Marijana Kolarić, SEE Art Gates: stanja stvarnosti

Septembar 2016.

SEE Art Gates: stanja stvarnosti

Pančevo, Srbija

"The good life is a process not a state of being.
It is a direction not a destination. "
Carl Rogers

Bijenale umetnosti je internacionalna izložba kompleksnog tipa, koja svojom dugom izlagačkom tradicijom predstavlja jednu od značajnijih manifestacija u Srbiji, u kontekstu pregleda savremenih umetničkih tokova i praksi. Ove godine, 17. Bijenale umetnosti održaće se pod nazivom SEE Art Gates: stanja stvarnosti.

Prošlom izložbom, pod nazivom Linije vremena: dokumenti 1981–2012, zahvaljujući organizacionom i uređivačkom timu, prezentovan je i sagledan višedecenijski ostvaren uspeh i značaj pančevačkog Bijenala. Izložena dokumenta, audio-vizuelni materijal, fotografije, arhivska građa i, posebno, veoma bogata kolekcija umetničkih dela kao deo svojevrsnog opusa Bijenala, omogućila je da se analizira i da se sa jedne vremenske distance bolje sagleda sama manifestacija u kontekstu svog višedecenijskog postojanja. Istovremeno, potreba za valorizovanjem i redefinisanjem, ne samo značaja već i identiteta Bijenala, otvorila je niz drugih pitanja, među kojima i ključno: Da li pančevačko Bijenale umetnosti, u ekonomskim uslovima danas, ima potencijal da ponese karakter internacionalne, u globalnom smislu, izložbe umetnosti?

U kontekstu nasleđa, kao manifestacija koja je predstavljala institucionalnu podršku i podsticaj za produkciju i pregled jugoslovenske skulpture, sa procesom dezintegracije Jugoslavije, ali istovremeno, i integracije njenih bivših republika u širi kulturni i politički prostor Evropske unije, na čijem putu je i Srbija, logično se nametnulo da se Bijenale usmeri na geografski prostor jugoistočne Evrope, odnosno zemalja koje su nam u geopolitičkom smislu bliže ili se suočavaju sa istom ili sličnom istorijskom i kulturnom prošlošću. Podstaknuti teorijama Borisa Groys-a, Borisa Budena i nekih drugih aktuelnih teoretičara koji poseban fokus usmeravaju na sagledavanje političkih i društvenih aspekata promena ili razvoja zemalja bivših socijalističkih režima nakon Hladnog rata i pada Berlinskog zida, i posebno pozicije kulture i umetnosti u tim zemljama koje iz patronažnog državnog sistema prelaze u sistem zapadnog koncepta, zasnovanog na otvorenom tržištu, kao i fenomene koji prate pomenutu tranziciju, poput slabljenja institucionalne i ekonomske moći i naročito učestale emigracije umetnika u zemlje razvijenije kulture u cilju afirmacije i ostvarenja uspeha na ultrakonkurentnoj evropskoj umetničkoj sceni ili tržištu.

Tematski okvir ovogodišnjeg Bijenala, s tim u vezi, usmerili smo na pitanje pozicije umetnika na Balkanu i jugoistočnoj Evropi, kao i na savremene umetničke i kulturne produkcije. Bijenale se ove godine postavlja kao OPEN GATE, odnosno otvorena kapija, prolaz za umetnike iz pomenutog dela Evrope, ali i kao platforma za aktuelne teme naše trenutne stvarnosti.

Akcentovanjem geografskih odrednica South–jug, East–istok, već u samom nazivu ovogodišnjeg Bijenala, koje uvek nose političku preferenciju, želimo da stvorimo jednu vrstu retoričke spekulacije koja bi bila osnov za kritičko mišljenje u okviru kojeg se može dovesti u pitanje etimologija i značenje datih termina u evropskom kulturnom i političkom kontekstu danas. Polazeći od pretpostavke Arjun Appadurai da su istorije te koje stvaraju geografiju, a ne obrnuto: Histories produce geographies and not vice versa , planirali smo da katalog ovogodišnjeg Bijenala sadrži tekstove koji bi predstavljali uvod za širu debatu ili razgovor koji bismo organizovali u toku trajanja Bijenala. Npr. tekst Nikole Dedića „Umetnost u uslovima perifernog kapitalizma” progovara o poziciji savremene umetnosti i kulture i njenoj produkciji, i pravi paralelu između perioda bivše Jugoslavije i današnjeg vremena. Razgovori, odnosno intervjui sa Tanjom Ostojić, umetnicom srpskog porekla, i Timeom Orovec (Tímea Anita Oravecz), umetnicom mađarskog porekla, koje žive i stvaraju u Berlinu, a čiji umetnički radovi na najdirektniji način govore o poziciji umetnika, odnosno umetnice koja dolazi iz istočne i jugoistočne Evrope, pitanjima legalne/ilegalne migracije kao dela prisilnih teritorijalnih kretanja, najčešće visokoobrazovanih, u nadi za ostvarenjem posla, boljeg standarda i boljeg i kvalitetnijeg života, paralelne su sa kretanjima današnjih ilegalnih migranata. U njihovim radovima dovodi se u pitanje jednakost unutar političkog, društvenog i kulturnog prostora Evropske unije.

Stanja stvarnosti, kao podnaslov izložbe, upućuje na težnju ka spoznaji bivstvovanja ovde i sada, na neophodnost posedovanja stava, perspektiva, različitih pogleda, pristupa, raspoloženja, mentaliteta i dr. Život danas znači život u mikrodruštvima, koja su međusobno prožeta na razne načine, i takav život ne pruža uvek osećaj života u savršenom svetu, ali nam dopušta da na njega gledamo humanije, ljudskije i sa više empatije.

Posmatrajući umetnika u ulozi filozofa novog doba, koji od postmodernizma do danas ne teži toliko da donosi zaključke koliko da osvesti ili postavi pitanje, da nas uvede u problematiku i pokrene dijalog. Selekcija umetničkih dela 17. Bijenala umetnosti usmerena je na one radove koji problematizuju aktuelne društvene teme i mesta, koji spekulišu o realnosti, životu u globalizujućem svetu, konzumerizmu, identitetima, o aktuelnoj migraciji, etici, kao i mnogim ljudskim strastima.

Na 17. Bijenalu umetnosti predstavićemo radove Ivana Grubanova, Marijusa Berčee, Ibra Hasanovića, Tanje Ostojić, Anura Hadžiomerspahića, Timee Anite Orovec, Albana Hajdinaja, Tatjane Milošević, Nevene Prijić, Tanje Juričan, Predraga Popare, Nenada Andrića i drugih, dok će neki od članova umetničke grupe Under Realism – Kosta Kulundžić, Vuk Vidor, Frederik Legliz (Frédéric Léglise), Simon Pasieka, Gael Davrenš (Gaël Davrinche), Nazanin Pujande (Nazanin Pouyandeh), Stefan Pankreak (Stéphane Pencréac'h) – na otvaranju izvesti dvočasovni Speed painting.

Imajući u vidu da je izložbeno mesto uvek i mesto narativa, u okviru Bijenala, izložbeni prostori simbolično predstavljeni kao gejtovi, biće u direktnoj komunikaciji sa samim umetničkim delom, jer će narativ dela, odnosno njegova poetika, biti vodič za pronalazak adekvatnog prostora.

Ovom izložbom želimo da prikažemo mnoga lična posmatranja umetnika koja su u osnovi humana, realna, iskrena i senzibilna. Ideja izložbe je da nas učini bogatijim za novo znanje ili iskustvo. S tim u vezi, izlagački prostori 17. Bijenala umetnosti, simbolično predstavljeni kao gejtovi, odnosno, prolazi ili kapije, pozivaju na kontemplativni put posetioca i njegov mogući izlaz iz ustaljenog načina razmišljanja svakodnevice, nudeći mu novu interpretaciju i doživljaj sadašnjeg trenutka.

Cilj ovogodišnjeg Bijenala je da nas poveže jedne sa drugima, da nas približi spoznaji o tome šta znači biti živ i biti čovek danas.

Marijana Kolarić,
istoričarka umetnosti,
selektorka i kustoskinja
17. Bijenala umetnosti

 

BIOGRAFIJA

Rođena je 1981. godine u Pančevu. Istoriju umetnosti diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010. godine. Autorka je nekoliko projekata kao i izložbi u okviru čije prakse je stekla niz veština i iskustva na polju planiranja, organizacije i realizacije projekata od lokalnog, nacionalnog ali i međunarodnog karaktera, među kojima su: izložba umetnika Mihaela Milunovića i umetnice Ive Kontić u Maximillians forumu u Minhenu, Nemačka, maj 2015, Banatski Paviljon, izložba mladih umetnika iz srpskog i rumunskog dela Banata, septembar 2014, izložba Vreme/ protok/ trag Dušana Otaševića u okviru 16. Bijenala umetnosti u Pančevu, septembar 2014, izložba Umetnost mladih kao most između planine i ravnice, februar 2012, u gradskoj Galeriji savremene umetnosti, Užice. Posebno interesovanje usmerava ka umetnicima/ama mlađe generacije koji tek stupaju na umetničku scenu, u želji da doprinese podsticaju i podršci mladih umetnika u njihovoj potencijalnoj afirmaciji. Decembra 2015. izabrana je, na osnovu javnog poziva, za umetničku selektorku i kustoskinju 17. Bijenala umetnosti u Pančevu.

Podelite na društvenim mrežama

O nama

 

Vojvode Živojina Mišića 4

26101 Pančevo, Srbija

 

+381 (0)13 440 944

+381 (0)13 440 945

Vesti

Bilten

Budite obavešteni o najnovijim vestima i programu Kulturnog centra.