TANJA JURIČAN

Deaths of Others, 2016

Rad u okviru doktorske teze: „Kritička remedijatizacija ratnog filma” koja će biti branjena na Univerzitetu umetnosti u Beogradu (Centar za interdisciplinarne studije, Odsek za višemedijske umetnosti) u mentorstvu dr. um. Zoran Todorovića, docenta na FLU u Beogradu.

Višemedijska instalacija: arhitektura, film, performans

Ljubaznošću umetnice

 

Deaths of Others (2016)

Referišući na aspekte moćnog, objektifikacijskog gejza (gaze), instalacija sa elementima performansa/teatra sugerisana je arhitekturom pogleda i „materijalizacijom” prostora filma kao mesta reprezentacije, događaja i iskustva. Zatvorena triptih instalacija generisana je na osnovu zahteva gledalačkog iskustva predviđenog radom i funkcioniše geometrizujući scenu pogleda kao scenu moći metaforom, unutar filmskog teksta, kao i u domenu hijerarhije naracijskih autoriteta. Eksploatišući motiv „muškosti”, kao dominantni (narativni) agens koncepata herojstva i junaštva, situacija pretpostavljena radom performativno referiše na „obračun” kao ceremonijalni ritual razmene uloga s bićima Drugih – onih s kojima se u kontekstu filmskog iskustva susrećemo i ogledamo. U tom smislu, rad publici pretpostavlja tri ekrana, kao tri lika, potencirajući erotsku, skopijsko-voajersku vezu između posmatrača i projekcije analogno idejama načela i podela unutar konstitucije identiteta.

 

BIOGRAFIJA

Umetnica iz Pančeva (1980), diplomirala je 2009. godine kao slikarka na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Trenutno pohađa program doktorskih umetničkih studija na Odseku za višemedijske umetnosti Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta umetnosti u Beogradu. Od 2006. godine aktivno učestvuje na umetničkoj sceni u zemlji i inostranstvu. Bila je finalistkinja Mangelos nagrade 2010. godine, dobitnica Mangelos produkcione nagrade za 2011. godinu, i stipendista Kulturkontakt-ovog Artist in Residence programa u Beču, 2011. godine.

 

 

Podelite na društvenim mrežama

O nama

 

Vojvode Živojina Mišića 4

26101 Pančevo, Srbija

 

+381 (0)13 440 944

+381 (0)13 440 945

Vesti

Bilten

Budite obavešteni o najnovijim vestima i programu Kulturnog centra.