IVAN GRUBANOV

Zli slikar, serija slika, 2013,

Ljubaznošću umetnika

„Zli slikar” je moj semantički model, mreža koncepata i njihovih međusobnih veza, koji istražuje slikarstvo kao najdemokratskiji način oslikavanja društvene realnosti. Kontinuitet slikarstva prepliće se sa slikom istorije, stoga je u mogućnosti da zapiše kontrastavove u percepciju istorije i u poredak centralne javne sfere. Zli slikar teži da kreira neslaganje oko toga šta je vidlјivo u datoj situaciji, šta je njena suština u odnosu na društvenu realnost i šta se može reći i uraditi povodom toga. Centralna javna sfera primenjuje vojni manevar „dimne zavese” da sakrije pokret realnosti iza fantazmagoričkih slika kojima okupira naš pogled. Zli slikar angažuje imaginativno i prikazuje nevidlјivo iza dimne zavese da omogući njegovo kontinuirano prisustvo u smislu istorijskog kontinuiteta i kontinuiranog izazova zvaničnoj vizuelnosti.

Zli slikar započinje svoju istraživačku trajektoriju u polјu političkog kroz vizuelizaciju cilјeva kontrajavnosti i sebe definiše kao segment kontravizuelnosti. On objašnjava svoj model kontraoslikavanja, kao oslikavanje koje se aktivno angažuje u mreži viđenja koja stoje nasuprot dominantne vizuelnosti. U polјu estetskog, Zli slikar redefiniše reprezentaciju kao otelotvorenje i tvrdi da je prisustvo slike ostvareno kroz naglašavanja njezinih odsutnosti, koja uklanjaju direktne efekte na stvari u zamenu za projekcije efekata. Umetnički uradak Zlog slikara otelotvoruje odsutno političko i omogućuje mu da se prepiše u formu koja može da se nadmeće u prostoru reprezentacija, omogućuje mu da se repolitizuje kroz polјe estetskog. Konačno, Zli slikar vizuelizuje nevidlјivo iza dimne zavese i daje mu da se takmiči za kontinuitet priznanja i kontinuitet izazova autoritetu. Slikati znači boriti se za pravo na kontinuitet u prostoru reprezentacija – prostoru gde želјe i konflikti iz društvene realnosti bivaju pretvoreni u forme i imidže, političke (reprezentativna demokratija) ili druge.

Zli slikar, serija slika, 2013,

Ljubaznošću umetnika

 

Zli slikar, serija slika, 2013,

Ljubaznošću umetnika

BIOGRAFIJA

Rođen je 1976. godine u Beogradu. Nakon diplomiranja na Slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, odlazi na dvogodišnje usavršavanje na Rijksakademie van beeldende kunsten u Amsterdamu, jednogodišnji boravak u Delfina Studios u Londonu i postaje stipendista Casa de Velazquez, Francuskog instituta u Madridu.

Značajnije samostalne izložbe: Pavilјon Republike Srbije na 56. Bijenalu umetnosti u Veneciji, Loock Galerie u Berlinu, Muzej savremene umetnosti MUSAC u Leonu, Centar za savremenu umetnost Le Grand Cafe u Sent-Nazeru, Nacionalni muzej savremene umetnosti u Atini, Galerija Kulturnog centra i Salon Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Centar za savremenu umetnost Stroom u Hagu.

Učešće na značajnijim grupnim izložbama: Muzej savremene umetnosti u Krakovu, Witte de With u Roterdamu, 10. Bijenale u Istanbulu, 1. Bijenale u Solunu, Stedelijk muzej, SMART Project Space i De Appel u Amsterdamu, Drawing Center i Apex Art u Nјujorku, Kunsthalle u Bernu, Extra City Kunsthal u Antverpenu, Muzej Kiasma u Helsinkiju, Henie Onstad Art Center u Oslu, Museu Colecção Berardo u Lisabonu, Iaspis u Stokholmu, 3. Bijenale mladih umetnika u Bukureštu, 5. Bijenale u Tirani, po dve edicije Spaport bijenala u Banja Luci i Bijenala u Pančevu, Bijenale u Alžiru (International Festival of Contemporary Art of Algiers), Moderna galerija u Ljublјani, Gradska galerija u Pragu, Blackwood Gallery u Torontu.

Radovi mu se nalaze u kolekciji Nacionalnog muzeja savremene umetnosti u Atini, Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Muzeja umetnosti u Bernu, Deutsche Bank kolekciji u Frankfurtu i mnogim drugim.

www.grubanov.wordpress.com

Zli slikar, serija slika, 2013,

Ljubaznošću umetnika

Podelite na društvenim mrežama

O nama

 

Vojvode Živojina Mišića 4

26101 Pančevo, Srbija

 

+381 (0)13 440 944

+381 (0)13 440 945

Vesti

Bilten

Budite obavešteni o najnovijim vestima i programu Kulturnog centra.